Terugzending en terugbetaling

Herroepingsrecht

U beschikt over een termijn van 14 (veertien) dagen om uw herroepingsrecht uit te oefenen en het verkoopcontract te annuleren, en dit ongeacht de reden.

De herroepingstermijn van 14 (veertien) dagen vangt aan vanaf de in ontvangst name van het product door uzelf of een derde persoon – andere dan de vervoerder – aangesteld door u.

Voor een aanvraag tot omruiling of terugbetaling, gelieve het ‘herroepingsformulier’ in te vullen en ons te bezorgen samen met het of de desbetreffende product(en) op volgend adres:

Sartilly Industries - Reverdy
784 route de la Fieffé Mariette, Le Mesnil Tôve
50520 Juvigny les Vallées
France


En/of per e-mail (voor de herroepingsverklaring) via contact@reverdy.fr

De herroepingstermijn wordt als gerespecteerd beschouwd indien de herroepingsverklaring of de terugzending van de goederen binnen de vooropgestelde termijn gebeurt.

U kan kiezen tussen een omruiling of de terugbetaling van de goederen:

  • Voor de terugzending vallen de transportkosten voor het retourneren van de goederen ten uwe laste
  • Voor de omruilingen vallen de transportkosten voor het retourneren van de goederen ten uwe laste. Daartegenover nemen wij de verzending van de nieuwe goederen voor onze rekening, van welke aard dan ook.

Wij raden u ten stelligste aan de terugzending van de goederen per aangetekend pakket te doen.

Overeenkomstig de Algemene Verkoopvoorwaarden, dient u het product nieuw, ongeopend, ongedragen of ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking samen met de accessoires naar ons terug te zenden. Zo niet zal de retour als niet-conform worden beschouwd.


Gevolgen van de herroeping

In geval van annulering van het verkoopcontract, worden wij gehouden u voor het totaal ontvangen bedrag van de goederen te vergoeden, zonder ongerechtvaardigd uitstel en ten laatste binnen de 14 (veertien) dagen na ontvangst van uw herroepingsverklaring of van uw retour van de goederen, en in geval van een terugzending van een volledige bestelling, inclusief de transportkosten, met uitzondering van een Express levering. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmethode die u heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt. Hoe dan ook zal de terugbetaling geen enkele kost voor u met zich meebrengen, behalve dan de kosten voor de terugzending.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij de retourzending hebben ontvangen, en gecontroleerd hebben of deze zich wel degelijk in zijn originele staat bevindt.

U dient de producten zonder verwijl naar ons terug te sturen of ons te bezorgen en, in ieder geval, ten laatste binnen de 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de dag dat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw wens het verkoopcontract te annuleren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen aan ons terugstuurt voordat de termijn van 14 (veertien) dagen verlopen is. De verzendkosten gerelateerd aan het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

Als u herroept voordat u de goederen hebt ontvangen (reeds verzonden) of als u de goederen weigert bij levering, worden u ook de retourkosten in rekening gebracht, en aldus in mindering gebracht van de terugbetaling.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen te waarborgen.


Uitzonderingen

Dit herroepingsrecht kan niet worden toegepast op bederfelijke waren (levensmiddelen, verbeteraars, mineralen- en vitaminesupplementen, voedingssupplementen), noch op gepersonaliseerde producten.

In overeenstemming van Artikel L121-21-8 van het Consumenten wetboek, opgesteld door de Wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 – art. 9 (V), kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die door de consument na levering zijn ontzegeld.

 

Een fout van onze kant?

Ondanks al onze aandacht, zijn we niet immuun voor een klein foutje! Indien dit het geval is, gelieve ons per e-mail te contacteren op het volgend adres contact@reverdy.fr of per telefoon: +33 2 33 91 35 60.